Contributie

De contributie van BC Brabantia is als volgt opgebouwd:

Senioren (vanaf 18 jaar)€ 180
Training Senioren€ 25
Competitie€ 50*
Jeugd (incl. training)€ 110
Vriend€ 30
* Competitie-spelende leden betalen daadwerkelijke kosten, getoond bedrag zijn globale kosten

Leden die een nieuw lid aanbrengen krijgen eenmalig korting op hun lidmaatschap. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met het bestuur.

Contributiekosten worden middels automatische incasso op twee momenten afgeschreven

Uitschrijven dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris via info@bcbrabantia.nl en gebeurd per eerstvolgend vervalmoment (1 februari en 1 september).